Troglorrhynchus gridellii bonretorni

 

Español, 1952. Coleópteros cavernícolas del macizo de la Musara (provincia Tarragona). Speleon, 3 (4): 197-203.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0830 (“Avec Font-Freda, Alcover, Tarragona, Spain“, 1 espècimen)

Paratip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0831 (“Avec Font-Freda, Alcover, Tarragona, Spain“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Otiorhynchus (Lixorrhynchus) gridellii bonretorni Español, 1952

Magnano, L. & Alonso-Zarazaga, M. A. 2013. Otiorhynchini. P. 302-347. In: Löbl, I. & Smetana, A. (ed.). Catalogue of Palaeartic Coleoptera. Vol. 8. Apollo Books. Stenstrup. 700 p.

Cerca

Fitxes

 • Claviger intermedius

   

  Besuchet, 1961. Revision des Claviger ibériques (Coleopt. Pselaphidae). Revue Suisse de Zoologie, 68: 443-460.

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), làm. 5, figs. 4–6].

 • Helix montserratensis var. delicatula

  Bofill, A., 1898. «La Helix montserratensis». Su origen y su distribución en el tiempo y en el espacio. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 2: 331-343. [p. 339].

 • Anobium cymoreki

   

  Español, 1962. Deux nouveaux Anobiidae du Maroc. Societe des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc (Comptes rendus des séances mensuelles - 1962, nos 5-6): 111.