Speleotyphlus fadriquei

 

Español, 1999. Descripción de Speleotyphlus fadriquei sp. n., con revisión del género (Coleoptera, Carabidae). Miscel·lània Zoològica, 22 (1): 53-57.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 75-4868 (“Avenc de la Llamborda, serra d'Almos, Tarragona, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 75-4869 + MZB 75-4870 + MZB 75-4871 + MZB 75-4872 + MZB 75-4873 + MZB 75-4874 + MZB 75-4875 + MZB 75-4876 + MZB 75-4877 + MZB 75-4878 + MZB 75-4879 + MZB 75-4880 + MZB 75-4881 (“Avenc de la Llamborda, serra d'Almos, Tarragona, Spain“, 13 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Speleotyphlus fadriquei Español, 1999

Cerca

Fitxes

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), làm. 5, figs. 4–6].

 • Lathrobium (Lathrobium) ripicola

   

  Czwalina, 1888. Die Forcipes der Staphyliniden-Gattung Lathrobium (s. str. Rey) Grav. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 32: 337-354 + pl. 3-4.

 • Xerocrassa prietoi muroensis

  Graack, W., 2005. Die Gattung Xerocrassa Monterosato 1892 (Mollusca, Hygromiidae) von Mallorca. Schriften zur Malakozoologie, 22: 1–64. [p. 56, figs. p. 56, 58 i 59, làm. 2, fig. 9].

 • Moitessieria barrinae

  Alba,D.M.; Corbella,J.; Prats,Ll.; Tarruella,A. & Guillén,G., 2007. Una nova espècie del gènere Moitessieria Bourguignat, 1863 (Neotaenioglossa: Rissoidea: Moitessieridae) de la Font de la Barrinà (Horta de Sant Joan, la Terra Alta, Catalunya, Espanya. Spira 2(3): 127-137. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png