Omalium espanoli

 

Jarrige, 1952. Brachélytres cavernicoles nouveaux d’Europe Occidental. Bulletin de la Société Entomologique de France, 57: 86-88.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0702 (“Cave Andrixol, Mallorca Island, Balearic Islands, Spain“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Omalium espanoli Jarrige, 1952

Cerca

Fitxes

 • Sigiweddellia benthopelagica

  Bouillon, J., Pagès, F. & Gili, J. M., 2001. New species of benthopelagic hydromedusae from the Weddell Sea. Polar Biology, 24: 839-845. [p. 840-841; figs. 1-3].

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), làm. 5, figs. 4–6].

 • Troglorrhynchus zariquieyi

   

  Clermont, J., 1949. In: Español, F., 1949. Dos nuevos Troglorrhynchus ibéricos (Col. Curculionidae). EOS, 25 (1-2): 7-13.

 • Apion pseudocerdo

   

  Dieckmann, 1971. Revision der Apion cerdo-Gruppe (Col. Curculionidae). Entomologische Nachrichten, 15 (9-10): 93-99.