Navalis perforatus

Quiñonero-Salgado, S. & Rolán, E., 2017. Navalis perforatus a new genus and new species (Gastropoda, Hydrobiidae) from Spain. Nemus, 7:7-11.

Localitat tipus

"Fuente del Hambre, Segorbe, Castelló, Comunitat Valenciana, Spain [30SYK11], 306 m."

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2016-3466 (conquilla).

Tipus existents en altres centres

Paratips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05 / 60179 (2 conquilles) + Muséum Nationale d’Histoire Naturelle, Paris, MNHN IM -2000-
33173 (1 conquilla) + Museo de Historia Natural, Santiago de Compostela, MHNS 100624 (1 conquilla) + Colección de Fauna Cavernícola
(Departamento de Zoología) de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, UPV/EHU-FC 4728 (2 conquilles) + Col·lecció Sergi Quiñonero-Salgado CSQS (2 conquilles).

Estatus taxonòmic actual

Navalis perforatus Quiñonero-Salgado & Rolán, 2017

Cerca

Fitxes

 • Leuckartiara adnata

  Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon J., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(Supl. 1): 1-64. [p. 11-14; fig. 12].

 • Incatrechus pilosus

   

  Mateu & Bellés, 1982. Dos nuevos géneros de Trechina del Perú. Folia Entomologica Mexicana, 53: 67-74.

 • Gastrallus vinyolasi

   

  Español, 1991. Tres nuevos Gastrallus Jacq. du Val (Coleoptera, Anobiidae) de la fauna del África central. Miscel·lania Zoologica, 15: 133-136.

 • Antoinella sendrai

   

  Comas & Mateu, 2008. Dos nuevas especies del género Antoinella Jeannel, 1937 de Marruecos (Coleoptera: Carabidae: Trechidae). Heteropterus Revista de Entomología, 8 (1): 35-41.