Mitrocomella millardae

Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon J., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(Supl. 1): 1-64. [p. 31; fig. 33].

Localitat tipus

“[...] from Anchovy Recruitment Africana 045 Cruise (station 7-1-1 [...]), 32º04’S 18º20’E, 36-24 depth [...]”.

Aclariments toponímics

Coordenades situades a l'Oceà Atlàntic Sud, prop de Lambers't Bay (=Badia de Lamberts), a la costa occidental de la República de Sud-àfrica.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2013-4486 (loc. tip.; ex col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC, LEP 0013-1).

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2013-4474 (loc. tip.; 1 espècimen, ex col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC, LEP 0013-2).

Tipus existents en altres centres

Paratips: col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC, LEP 0013-2.

Cerca

Fitxes

 • Mitrocomella millardae

  Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon J., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(Supl. 1): 1-64. [p. 31; fig. 33].

 • Trichuris duplantieri

  Ribas, A.; Diagne, C.; Tatard, C.; Diallo, M.; Poonlaphdecha, S. & Broua, C., 2017. Whipworm diversity in West African rodents: a molecular approach and the description of Trichuris duplantieri n. sp. (Nematoda: Trichuridae). Parasitology Research, 116(4): 1265–1271. DOI: https://dx.doi.org/10.1007/s00436-017-5404-3.

 • Geotrechus incantatus

   

  Faille et al., 2015. Allopatric speciation illustrated: The hypogean genus Geotrechus Jeannel, 1919 (Coleoptera: Carabidae: Trechini), with description of four new species from the Eastern Pyrenees (Spain). Arthropod Systematics & Phylogeny, 73 (3): 439-455.

 • Bythinella gonzalezi

  Bech, M., 1993. Descripción de nuevas especies para la malacofauna ibérica. Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, 2(3): 271-277. [p. 272, fig. 3].