Malthinus menorquensis

 

Diéguez, 2012. Nuevas especies y registros de Cantharidae del área iberobalear (Coleoptera). Heteropterus Revista de Entomología, 12 (1): 1-7.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2012-0010 (“Balearic Islands, Menorca Island, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2012-0011 + MZB 2012-0013 (“La Bassa, Menorca Island, Menorca Island, Spain“, 2 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Malthinus menorquensis Diéguez, 2012

Cerca

Fitxes

 • Stagetus kwazuluensis

   

  Viñolas & Masó, 2006. Revisión del género Stagetus Wollaston, 1861, en el África continental: descripción de n. sp. y nuevas citas para la Península Ibérica. Coleoptera: Anobiidae: Dorcatominae). But.Inst.Cat.Hist.Nat., 74: 37-80

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), làm. 5, figs. 4–6].

 • Sculptotheca aspera

   

  Español, 1973. Notas sobre Anóbidos. 60: Contribución al conocimiento de la subfamilia Dorcatominae. Miscel·lania Zoologica, 3(3); 51-67.

 • Trechisibus (Trechisibioides) acutangulus

   

  Mateu & Bellés, 1981. Résultats faunistiques de diverses campagnes réalisées en Amérique latine. Espèces inédites de Trechisibus Motschulsky récoltées au Pérou. Nouvelle Revue d’Entomologie, 11 (1): 39-45.