Leuckartiara adnata

Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon J., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(Supl. 1): 1-64. [p. 11-14; fig. 12].

Localitat tipus

“[...] from CELP January 1978, 48-06, off west coast of South Africa (18º02’S 34º31’E) [...] depth 70-0 m. [...]”.

Aclariments toponímics

48-06 i 60-12 són estacions de mostreig situades a les coordenades 34º31'S 18º02'E i 35º26'S 18º50'E, respectivament (totes dues prop de la costa sud-oest de la República de Sud-àfrica).

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2013-4472 (”CELP, EST 48-06, 70-0 m, 34º31'S 18º02'E”; ex col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC, ANT 0022-1).

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2013-4473 (”CELP 60-12, 85-0 m, 35º26'S, 18º50'E”; 1 espècimen, ex col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC).

Tipus existents en altres centres

Paratips: 1 espècimen, col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC.

Cerca

Fitxes

 • Bythinella fernandezi

  Bech, M., 1979. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biológica), 77: 157-171. [p. 159, fig. 2].

 • Rhamna bremeri

   

  Español & Viñolas, 1995. Anobiidae del Africa Austral (Coleoptera, Bostrychoidea). 9 nota: Subfamilia Trichoryninae, géneros Mesocoelopus Jacquelin du Val, 1860, Mesothes Mulsant & Rey, 1864, Rhamna Peyerimhoff, 1912. Miscel·lania Zoologica, 17 (1993-1994): 159-172.

 • Stagetus borealis

   

  Israelson, 1971. Notes on some North-European Coleoptera. Entomol. Ts. Arg., 92(1-2): 66-73.

 • Abida secale merijni

  Kokshoorn, B. & Gittenberger, E., 2010. Chondrinidae taxonomy revisited: New synonymies, new taxa, and a checklist of species and subespecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Zootaxa, 2539: 1-62. [p. 22; làm. 7 fig. L-Q].