Laemostenus (Antisphodrus) portensis

 

Prieto; Mederos & Comas, 2014. Coleòpters nous o interessants de les Planes de Son i la mata de València (Alt Àneu, Pirineu de Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 78: 99-108.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2012-0520 (“Avenc dels Ermets de Passamonte, Prat de Compte, Tarragona, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2012-0836 + MZB 2012-0329 + MZB 2012-0398 (“Avenc dels Ermets de Passamonte, Prat de Compte, Tarragona, Spain“, 3 espècimens) + MZB 2012-0521 + MZB 2012-0522 + MZB 2012-0523 + MZB 2012-1076 + MZB 2012-1077 + MZB 2012-1078 + MZB 2012-1079 + MZB 2012-1080 + MZB 2012-1081 + MZB 2012-1097 + MZB 2013-1245 + MZB 2013-1244 (“Avenc dels Ermets de Passamonte, Prat de Compte, Tarragona, Spain“, 12 espècimens) + MZB 2012-0746 + MZB 2012-1082 + MZB 2013-1239 + MZB 2013-1240 + MZB 2013-1242 + MZB 2013-1243 (“Cova del Conill, Horta de Sant Joan, Tarragona, Spain“, 6 espècimens) + MZB 2012-0726 (“Avenc dels Mamelons, Ports, Tarragona, Spain“, 1 espècimen) + MZB 2012-1075 (“Cova del Rastre, Roquetes, Tarragona, Spain“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Laemostenus (Antisphodrus) portensis Prieto, Mederos & Comas, 2014

Cerca

Fitxes

 • Nanophyes marmoratus ab. espagnoli

  Compte, 1964. Las especies ibéricas de Nanophyes (Curculionidae). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (serie biología), 62 (3): 293-331.

 • Microtyphlus fideli

   

  Viñolas & Escolà, 1999. Microtyphlus fideli sp. n. de Anillina de la sima Latonero, Castellote, Teruel (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini). Misceŀlània Zoològica, 22 (2): 85-89.

 • Rhamna wagneri

   

  Viñolas, 2001. Revisión del género Rhamna Peyerimhoff, 1913 (Coleoptera: Anobiidae). Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN-SCL, 11 (1999): 49-65.

 • Percus (Percus) espagnoli

   

  Lagar, 1965. Revisión de las especies ibero-baleares del género «Percus» Bonelli («Coleoptera Pterostichidae»). Miscelánea Zoológica, 2 (1): 79-88.