Incatrechus pilosus

 

Mateu & Bellés, 1982. Dos nuevos géneros de Trechina del Perú. Folia Entomologica Mexicana, 53: 67-74.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0722 (“Perulillos, Cajamar District, Peru“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Incatrechus pilosus Mateu & Bellés, 1982

Cerca

Fitxes

 • Carabus (Megodontus) violaceus pseudomuelleri

   

  Codina, 1921. Clarícies per a la Zoogeografia dels Carabus (Col. Carabinae) de Catalunya. Descripció de dugues formes noves. Un cas teratològic notable. Institució Catalana d’Història Natural. 2a sèrie-volum 1: 134-145 [1 làm.]

 • Amara gaubili

   

  Fassati, 1951. Sur les espèces du genre Amara Bon., sg. Zezea Cs. avec la dent médiane de l’éperon des protibies obtuse. Sborník Entomologického Odděleni Národniho Musea v Praze, 26 (1949): 1-10.

 • Spelaeacritus viti

   

  Español, 1980. Sobre la presencia del género Spelaeacritus Jeann. (Col. Histeridae) en las Islas Canarias. Mémoires de Biospélogie, 7: 149-152.

 • Iberellus minoricensis palumbariae

  Aguilar–Amat, J. B. d’, 1933. Observacions malacològiques. XIX. Contribució al coneixement de la malacofauna menorquina. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 33(6–7): 324–338. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png [p. 328].