Geotrechus (Geotrechidius) ubachi

 

Español, 1965. Los tréquidos cavernícolas de la Península Ibérica e islas Baleares (Col. Caraboidea). Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, 38: 123-151.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0731 (“Avenc del Xato Llinás Oliana“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 75-5114 + MZB 75-5115 + MZB 78-0732 + MZB 78-0733 (“Avenc del Xato Llinás Oliana“, 4 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Geotrechus (Geotrechidius) ubachi Español, 1965

Cerca

Fitxes

 • Iberellus minoricensis palumbariae

  Aguilar–Amat, J. B. d’, 1933. Observacions malacològiques. XIX. Contribució al coneixement de la malacofauna menorquina. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 33(6–7): 324–338. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png [p. 328].

   

 • Oestophora (Gasullia) gasulli

  Ortiz de Zárate, A. & Ortiz de Zárate, A., 1961. Moluscos terrestres recogidos en la provincia de Huelva. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biológica), 59: 169-190. [p. 178, fig. 4].

 • Trechisibus (Trechisibiodes) rossi

   

  Uéno, 1972. A new subgenus of Trechisibus with description of four new species from Perú. Bulletin of the National Science Museum, Tokyo, 15 (1): 1-17.

 • Chrysolina (Chalcoidea) carnifex fossulata v. isofossulata

   

  Bechyné, 1950. 7e Contribution à la Connaissance du Genre Chrysolina Motsch. (Col. Phytophaga Chrysomelidae). Entomologische Arbeiten aus dem Museum G, Frey, 1: 47-185.