Gastrallus makerensis

 

Español & Viñolas, 1996. Género y especies nuevas de Anobiidae del África tropical (Coleoptera). Miscel·lania Zoologica, 19(1) (1996): 75-98.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-1432 (“Rusumo, Ibanda Makera, Rwanda“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-1433 + MZB 78-1434 + MZB 78-1435 + MZB 78-1436 + MZB 78-1437 + MZB 78-1438 + MZB 78-1439 (“Rusumo, Ibanda Makera, Rwanda“, 7 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Gastrallus makerensis Español & Viñolas, 1996

Cerca

Fitxes

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), làm. 5, figs. 4–6].

 • Dryophilus rufithorax

   

  Pic, 1912. Descriptions d’espèces et variétés appartenant à diverses families. Mélanges Exotico-Entomologiques, 2: 2-11.

 • Gastrallus kaszabi

   

  Español, 1966. Notas sobre Anóbidos (Coleoptera). XXIII. Descripción de un nuevo Xyletininae del África central. XXIV. Sobre el género Deroptilinus Lea. XXV. Un nuevo Gastrallus del norte de Ghana. EOS, 42(1-2): 265-273.

 • Sardopaladilhia subdistorta

  Rolán, E. & Martínez–Ortí, A., 2003. Nuevas especies de la familia Hydrobiidae (Mollusca, Orthogastropoda) de la Comunidad Valenciana (España). Iberus, 21(1): 191–206. [p. 204, figs. 46–57].