Dorcatoma vaulogeri agenjoi

 

Español, 1978. Sobre algunos Dorcatoma del Mediterráneo occidental (Col. Anobiidae, nota 86). Miscel·lania Zoologica, 4(2): 77-85.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2907 (“Madrid, Madrid alrededores, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2908 + MZB 78-2909 + MZB 78-2910 + MZB 78-2912 (“Madrid, Madrid alrededores, Spain“, 4 espècimens) + MZB 78-2911 (“Ciudad Real, Pozuelo de Calatrava, Spain“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Dorcatoma (Pilosodorcatoma) agenjoi Español, 1978

Viñolas, A., 2002. Nova aportació al coneixement dels anòbids de la península Ibérica (Coleoptera: Anobiidae). Butlletí de la Institució Catala d’Història Natural, 70: 73-77.

Cerca

Fitxes

 • Carabus (Megodontus) violaceus pseudomuelleri

   

  Codina, 1921. Clarícies per a la Zoogeografia dels Carabus (Col. Carabinae) de Catalunya. Descripció de dugues formes noves. Un cas teratològic notable. Institució Catalana d’Història Natural. 2a sèrie-volum 1: 134-145 [1 làm.]

 • Pterostichus (Lianoe) nadari bessoni

   

  Cabidoche, 1964. Un nouveau Pterostichus (Lianoe) endogé des Pyrénées (Col. Carab.). Annales de Spéologie, 19: 769-771.

 • Mesocoelopus morenoi

   

  Viñolas & Masó, 2007. Nuevas especies del género Mesocoelopus Jacquelin du Val, 1860, y nuevos datos del género Mesothes Mulsant & Rey, 1864, del África tropical y austral (Anobiidae: Mesocoelopodinae). Elytron, 20: 19-38.

 • Andinorites crypticola

   

  Mateu & Bellés, 1980. Resultados faunísticos de diversas campañas realizadas en América latina. Nuevos Trechidae del Perú: El género Andinorites nov. (Col., Carabidae). EOS, 55-56 (1979-1980): 131-142.