Clada fernandezi

 

Español, 1968. Notas sobre anóbidos (Coleópteros). XXXIII. Nuevos datos sobre anóbidos de las Islas Canarias. Miscel·lània Zoològica, 2(3): 75-83.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0928 (“Tenerife, Canary Islands, Bajamar, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0929 + MZB 78-0930 + MZB 78-0931 + MZB 78-0932 + MZB 78-0933 + MZB 78-0934 + MZB 78-0935 + MZB 78-0936 + MZB 78-0937 + MZB 78-0938 + MZB 78-0939 + MZB 78-0940 + MZB 78-0941 + MZB 78-0942 + MZB 78-0943 + MZB 78-0944 + MZB 78-0945 + MZB 78-0946 (“Tenerife, Canary Islands, Bajamar, Spain“, 18 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Clada (Clada) fernandezi Español, 1968

Cerca

Fitxes

 • Spiralix (Burgosia) mieraensis

  Quiñonero-Salgado, S.; Ruiz-Cobo, J. & Rolán, E., 2017. Three new species of Spiralix (Burgosia) (Gastropoda, Moitessieriidae) from the northern Iberian Peninsula. Iberus, 35(1): 59-70 [p. 66].

 • Rhamna espanyoli

   

  Viñolas, 2001. Revisión del género Rhamna Peyerimhoff, 1913 (Coleoptera: Anobiidae). Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN-SCL, 11 (1999): 49-65.

 • Trochoidea (Xerocrassa) llopisi

  Gasull, L., 1981. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 25: 55–102. [p. 78]. 

 • Trechus (Duvalius) berthae bolivari

   

  Zariquiey, 1920. Algunos Trechus (Duvalius) (Col. Carab.) de la provincia de Tarragona. Boletin de la Real Sociedad Español de Historia Natural, 20: 195-198.