Amara (Amara) proxima

 

Frivaldszky, 1877. Carabidae novae ex Hungaria. Természetrajzi Füzetek, Budapest, 1: 133-135.

Tipus

Paratip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-1645 (“Pécs, Hungary“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Amara (Amara) proxima Putzeys, 1866

Hieke, F., 2011. Aktueller Katalog der Gattung Amara Bon. Stand vom 1. IX. 2011.

http://www.naturkundemuseum-berlin.de/home.asp

Cerca

Fitxes

 • Trechus (Duvalius) berthae bolivari

   

  Zariquiey, 1920. Algunos Trechus (Duvalius) (Col. Carab.) de la provincia de Tarragona. Boletin de la Real Sociedad Español de Historia Natural, 20: 195-198.

 • Agrilus (Agrilus) ibericus

   

  Sánchez & Tolosa, 2005. Agrilus (s. str.) ibericus sp. n. de la fauna española (Coleoptera: Buprestidae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 37: 99-102.

 • Bythinella brevis persuturata

  Bofill, A., Haas, F. & Aguilar–Amat, J. B. d’, 1921. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. VI. Conques del Besòs, Ter, Fluvià, Muga i litorals intermitjes. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3 (Sèrie Zoològica 14): 837–1242. [p. 1020 (p. 188 de la separata), làm. II, figs. 27–3].

 • Aphthona espagnoli

   

  Král, 1965. Eine neue Aphthona-art aus Spanien. Coleoptera, Phytophaga, Alticidae. XII. Beitrag zur Kenntnis der Alticiden. Miscelánea Zoológica, 2: 131-132.