Cerca

Fitxes

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), làm. 5, figs. 4–6].

 • Trechus comasi

   

  Hernando, 2001. A new cave-dwelling Trechus Clairville, 1806 from the north of the Iberian Peninsula (Coleoptera: Carabidae: Trechinae). Heteropterus Revista de Entomologia, 1: 7-11.

 • Calotriton arnoldi

  Carranza, Salvador & Amat, Fèlix. 2005. Taxonomy, biogeography and evolution of Euproctus (Amphibia: Salamandridae), with the resurrection of the genus Calotriton and the description of a new endemic species from the Iberian Peninsula. Zoological Journal of the Linnean Society, 145:555-582.

 • Amara (Amara) proxima

   

  Frivaldszky, 1877. Carabidae novae ex Hungaria. Természetrajzi Füzetek, Budapest, 1: 133-135.