Schizomavella (Schizomavella) mamillata (Hincks, 1880)

Localització de les mostres del museu

 

Hàbitat de les mostres del museu

Schizomavella (Schizomavella) mamillata

Colònia

Zooide

Obertura

Aviculària

Ovicel·la

Complex aviculària-ovicel·la

Colònia cara basal

Ancéstrula

Heterozooides

Cerca

Fitxes

  • Turbicellepora torquata (Hayward, 1978)

    Zabala, M., & Maluquer, P., 1988. Illustrated keys for the classification of Mediterranean Bryozoa. Treballs del Museu de Zoologia, Barcelona, 4: 1-294.

  • Prenantia inerma (Calvet, 1906)

    Zabala, M., & Maluquer, P., 1988. Illustrated keys for the classification of Mediterranean Bryozoa. Treballs del Museu de Zoologia, Barcelona, 4: 1-294.

  • Cribrilaria radiata (Moll, 1803)

    Zabala, M., & Maluquer, P., 1988. Illustrated keys for the classification of Mediterranean Bryozoa. Treballs del Museu de Zoologia, Barcelona, 4: 1-294.

  • Cellepora Linnaeus, 1767