Escharella ventricosa (Hassall, 1842)

Localització de les mostres del museu

 

Hàbitat de les mostres del museu

Escharella ventricosa

Colònia

Zooide

Obertura

Aviculària

Ovicel·la

Complex aviculària-ovicel·la

Colònia cara basal

Ancéstrula

Heterozooides

Cerca

Fitxes

 • Aetea truncata (Landsborough, 1852) 

  Chae HS, Min BS, Yang HJ & Seo JE (2017). Three species of Genus Aetea (Bryozoa: Cheilostomata: Aeteidae) from Korea. Journal of Species Research 6(Special Edition):125-128, 2017

 • Schizoretepora solanderia (Risso, 1826)

  Madurell, T. , Spencer, J., Zabala, M. 2019. Revision of the Genus Schizoretepora (Bryozoa, Cheilostomatida) from the Atlantic-Mediterranean region. European Journal of Taxonomy, 536: 1–33 

 • Scrupocellaria aegeensis (Harmelin, 1969)

  Zabala, M., & Maluquer, P., 1988. Illustrated keys for the classification of Mediterranean Bryozoa. Treballs del Museu de Zoologia, Barcelona, 4: 1-294.

 • Schizoporella tetragona (Reuss, 1848)

  Zabala, M., & Maluquer, P., 1988. Illustrated keys for the classification of Mediterranean Bryozoa. Treballs del Museu de Zoologia, Barcelona, 4: 1-294.