Dorcatoma vaulogeri agenjoi

 

Español, 1978. Sobre algunos Dorcatoma del Mediterráneo occidental (Col. Anobiidae, nota 86). Miscel·lania Zoologica, 4(2): 77-85.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2907 (“Madrid, Madrid alrededores, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2908 + MZB 78-2909 + MZB 78-2910 + MZB 78-2912 (“Madrid, Madrid alrededores, Spain“, 4 espècimens) + MZB 78-2911 (“Ciudad Real, Pozuelo de Calatrava, Spain“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Dorcatoma (Pilosodorcatoma) agenjoi Español, 1978

Viñolas, A., 2002. Nova aportació al coneixement dels anòbids de la península Ibérica (Coleoptera: Anobiidae). Butlletí de la Institució Catala d’Història Natural, 70: 73-77.

Cerca

Fitxes

 • Pogonostoma septentrionale auripennis

   

  Horn, W., 1909. 3 neue Pogonostoma - Formen aus Majunga (Madag.). Societas entomologica, 24, 12: 89-90.

 • Abax sexualis

   

  Fairmaire, 1881. [New speces] Séance du 23 Mars 1881. Bulletin de la Société Entomologique de France: xliii-xliv.

 • Abromus zariquieyi doderoi

   

  Español, 1945. Coleópteros nuevos o interesantes para la fauna íbero-balear. EOS. 21 (1): 83-105.

 • Pupa tarraconensis

  Fagot, P., 1887–1888. Contribuciones a la fauna malacológica de Aragón. Catálogo razonado de los Moluscos del Valle del Éssera. Crónica Científica, 10–11: 345–484, 31–198. [p. 129].