Wikicollecta

Cerca i participa

 

WikiCollecta és un espai web on el Museu mostra projectes singulars relacionats amb les col·leccions i obre la porta a la col·laboració dels visitants.

 

Llegir-ne més

Espècimens Tipus


Espècimens que són testimoni material de l’existència de nous tàxons descrits per al coneixement científic.

Protagonistes


Gràcies a la voluntat de moltes persones i entitats s’ha acumulat el capital científic que avui és l’ànima del museu. Protagonistes del museu.

Mol·luscs continentals de Catalunya [En preparació]


Identificar la fauna de mol·luscs de terra i d’aigua dolça de Catalunya a partir de les mostres de la col·lecció del Museu

Briozous de la Mediterrània [En preparació]


La diversitat de briozous més propera, descrita i explicada