Guia de fons i col·leccions


Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Nom Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Acrònim MCNB
Tipus d'institució Botanic garden, Herbarium, Museum
Descripció Les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i de l'Institut Botànic de Barcelona comprenen aproximadament uns tres milions d'espècimens d'història natural. Inclouen plantes, líquens, fongs, animals, sons, fòssils, minerals i roques recol·lectats i conservats durant més de tres segles gràcies a l'esforç de naturalistes i col·leccionistes, institucions i particulars, i el treball constant dels nostres científics per comprendre millor la realitat biològica i la història geològica.

Els fons reuneixen una molt bona representació de la flora, la fauna i la geologia de Catalunya i terres properes, especialment de la Mediterrània occidental, i també preserven materials significatius d'altres regions del planeta.

Algunes col·leccions tenen una especial rellevància històrica, amb exemplars antics que daten des del segle XVII al XIX, entre les quals cal destacar el Gabinet d'Història Natural de la Família Salvador pel fet de ser la més antiga de Catalunya, conservada i exposada a l'Institut Botànic de Barcelona.

D'altres tenen una especial rellevància científica i són d'ús obligat per a la recerca taxonòmica i sistemàtica: són les col·leccions de referència en els diferents camps de les ciències naturals. Agrupen una alta diversitat d'espècies d'àmbit català i internacional i contenen nombrosos exemplars tipus, aquells que han servit per descriure noves espècies. Les grans obres de consulta sobre la flora, la fauna i la geologia catalanes estan basades fonamentalment en els materials conservats en aquestes col·leccions.

› Les col·leccions zoològiques (d'invertebrats no-artròpodes, artròpodes i cordats) són consultades cada any per biòlegs, paleontòlegs i metges que treballen en projectes de recerca nacionals i internacionals. Els àmbits principals de treball inclouen l'estudi i seguiment de la biodiversitat, aspectes de l'evolució, l'ecoetologia i l'ecologia. El Banc de Teixits, que conserva mostres de les col·leccions zoològiques aptes per extreure'n material genètic és cada vegada més utilitzada. I la Fonoteca Natura Sonora, que conté gravacions de sons de la natura utilitzats en diversos àmbits de l'activitat del Museu.

› Les col·leccions geològiques (de mineralogia i petrologia) abracen un considerable ventall de geodiversitat i acullen, a més a més, bona part del bagatge de la història de la geologia del nostre país (col·leccions Vidal, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Mapa Geològic de la Mancomunitat de Catalunya, etc.). Un dels aspectes que es treballa amb més èmfasi és la col·lecció mineralògica de micromuntatges, que es pretén que sigui una referència sistemàtica i geogràfica bàsica. La col·lecció de Làmina prima conté talls de roques per al seu estudi al microscopi polaritzant.

› Les col·leccions de paleontologia (vertebrats, invertebrats i paleobotànica), en les quals destaca la nodrida presencia d'exemplars de jaciments cabdals del país, acullen també destacats elements d'Europa i de la resta del món. Són l'enllaç perfecte amb les col·leccions zoològiques i botàniques atès que permeten seguir el fil de l'evolució i els grans canvis que ha experimentat la biodiversitat des de l'inici de la vida al planeta.

› Les col·leccions de planta viva i de llavors del Jardí Botànic tenen objectius de conservació de la biodiversitat de Catalunya i d'altres territoris de clima mediterrani, orientats a la preservació genètica i al conreu i la reintroducció d'espècies amenaçades. Les col·leccions reflecteixen el treball de conservació de la flora amenaçada que es porta a terme des de fa anys. El Banc de Llavors participa en diversos programes internacionals de conservació i col·labora amb quinze centres de l'àrea mediterrània.

› Les col·leccions d'herbari de l'Institut Botànic de Barcelona són referents internacionals en l'estudi del canvi climàtic, de l'evolució de la flora, de la invasió de noves espècies i de la regressió de la flora autòctona davant els canvis d'usos del territori i els canvis deguts a les oscil·lacions del clima. Aquestes col·leccions dibuixen el procés de coneixement del món vegetal al llarg del temps. L'herbari participa en programes nacionals i internacionals d'estudi de la fitodiversitat.
Adreça Pg. Picasso, s/n
Codi postal 08003
Ciutat Barcelona
Estat/regió Catalunya
País Spain
Telèfon +34 93 256 22 00
Fax +34 93 310 49 99
Correu electrònic museuciencies@bcn.cat
Logo
Pàgina web http://www.museuciencies.cat/
Institucions filles Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Centre de documentació
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Mediateca
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Fonoteca
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament de cordats
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament de publicacions
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament d'invertebrats no artròpodes
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament d'artròpodes
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament d'activitats
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament d'exposicions
Jardí Botànic de Barcelona-
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament de recerca
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament de comunicació
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament de petrologia
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament de paleontologia
Museu de Ciències Naturals de Barcelona- Departament de mineralogia
Col·leccions Imatges 3D de col·leccions de ciències naturals
Persones associades Jordi Agulló (Gestió Científica de Col·leccions)
Josep Aurell (Documentalista)
Karina Barros (Bibliotecària de l'IBB (CSIC))
Berta Caballero (Conservadora)
Carles Curto (Conservador)
Yael Díaz-Acha (Conservadora)
Sergi Gago (Documentalista)
Jaume Gallemí (Conservador)
Eulàlia Garcia Franquesa (Responsable de Col·leccions)
Neus Ibáñez (Conservadora de l'herbari (IBB-BC))
Irene Lobato-Vila (Conservadora)
Glòria Masó (Conservadora)
Josep Mª Montserrat (Director del Jardí Botànic de Barcelona)
Anna Omedes (Directora)
Josep Piqué (Tècnic)
Javier Quesada (Conservador)
Francesc Uribe (Conservador)
Vicent Vicedo (Conservador)
Maria Vila (Laboratori de Conservacio Preventiva i Restauració)