Guia de fons i col·leccions


Plantes del Jardí Botànic de Barcelona

Nom Plantes del Jardí Botànic de Barcelona
Citeu com BC-JBB
Descripció Aquesta col·lecció, en creixement permanent, consta de 2.259 plecs procedents de plantes del Jardí Botànic de Barcelona. Aquests plecs es mantenen en una col·lecció separada de l'herbari general ja que es tracta de plantes cultivades.

Es va iniciar al 2004 i durant el 2010 var ser informatitzada i ordenada. Hi ha un total de 600 gèneres sent els més abundants Eucalyptus i Acacia. Es troben representats tots els fitoepisodis del jardí, però sobretot hi ha plecs de les regions d'Austràlia i Sud-àfrica.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Jardí Botànic de Barcelona
Recol·lectors Pyke, Samuel
Veny, Miquel
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Repository
Període de formació 2004 - actualitat
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 2259 espècimens
Estat de documentació El 100% de la col·lecció està informatitzada.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed