Guia de fons i col·leccions


Liquenoteca Werner

Nom Liquenoteca Werner
Descripció La liquenoteca de R.G. Werner (1901-1977) va ser creada durant l'estada d'aquest a Rabat (Marroc) en el transcurs del servei militar, l'any 1928. Posteriorment, Werner va succeir L. Emberger com a conservador de criptògames a l'Institut de Rabat el 1936. També hi ha líquens procedents d’intercanvi amb altres herbaris, entre els quals es compten exemplars de Suècia, els Estats Units i Haití.

Aquesta col·lecció va ser cedida a l’Institut Botànic per Xavier Llimona, marmessor de l’herència científica de l'autor, motivat per l'alta consideració en què tenia Font i Quer, amb el qual havia fet exploracions al Marroc. X. Llimona també es va ocupar de la catalogació de les mostres per tal de facilitar-ne la consulta.

La liquenoteca conserva uns 3.200 exemplarts dels quals 195 són tipus i té un gran valor per a la taxonomia liquènica de tot el Mediterrani.
Regnes Fungi
Abast geoespacial Estats Units, Europa, Haití, Nord Àfrica
Recol·lectors Werner, Roger-Guy
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 3200 espècimens
Estat de documentació Encara està per informatitzar.
Mètode de preservació Dried and pressed