Guia de fons i col·leccions


Herbari de briòfits

Nom Herbari de briòfits
Citeu com BC-Musci
Descripció La brioteca de l'herbari BC es troba ordenada alfabèticament (sense fer distincions entre hepàtiques i molses) i conté més de 7.000 exemplars, fruit, la major part, de l’intercanvi de material entre l’herbari BC i altres herbaris europeus. Hi destaca la important presència del gènere Sphagnum (uns 300 exemplars), així com la dels gèneres Tortula i Hypnum. El material es conserva deshidratat i dins de sobres, o microplecs, enganxats en una cartolina i separats per espècies i països.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Mediterrània occidental
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 7000 espècimens
Estat de documentació Encara està per informatitzar i estudiar.
Mètode de preservació Dried and pressed