Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs continentals de les Illes Balears

Nom Col·lecció de mol·luscs continentals de les Illes Balears
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs continentals Balears
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs continentals de les Illes Balears
MCNB. Col. mol·luscs continentals Balears
Descripció Col·lecció de mol·luscs continentals de les Illes Balears formada per conquilles en sec (99% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 71900 exemplars agrupats en 3875 lots, dels quals 36 corresponen a espècimens tipus. La col·lecció inclou bivalves i gastròpodes terrestres i d'aigua dolça, amb domini de la fauna de gastròpodes terrestres.
Una part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). Entre les aportacions més recents hi destaca el material de les col·leccions de Miquel Bech i Luis Gasull, aquesta última especialment rellevant tant des del punt de vista quantitatiu (gairebé 2/3 parts del nombre total de lots de mol·luscs continentals de Balears) com qualitatiu, amb un total de 22 lots d'espècimens tipus.
L'abast geogràfic s'estén a les illes principals (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera), així com a altres illes menors i illots de l'arxipèlag. Àmplia cobertura taxonòmica, amb una alta proporció d'Helicoidea. Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF.
L'interès de la fauna malacològica continental de les Balears rau en l'elevada proporció d'endemismes, amb espècies i/o subespècies exclusives de certes illes o, fins i tot, de determinades àrees d'una illa. La distribució reduïda i l'alteració de l'hàbitat ha fet que algunes espècies s'hi trobin actualment amenaçades. En aquest sentit, la col·lecció ofereix testimoni material dels estudis taxonòmics i corològics efectuats per diferents autors, especialment l'esmentat L. Gasull, la col·lecció del qual aporta abundants dades de distribució. Les peculiaritats de la fauna malacològica de les Balears s'han il·lustrat amb mostres d'aquesta col·lecció, a les exposicions permanents del Museu. Actualment s'exhibeix al Museu Blau un panell sobre la variabilitat específica del gènere Xerocrassa a les Balears (80 exemplars corresponents a 18 lots).
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mol·luscs continentals de les Balears. A aquestes s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i Institut Jaume Balmes (1936). Cal afegir, a més, les aportacions de col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Marià Ferrer Bravo, Francesc Español, Pius Font i Quer, Enric Gros, Santiago Novellas i Josep Maluquer, entre d’altres).
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de J. B. d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Entre les aportacions posteriors cal destacar l'ingrés l'any 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu, de la col·lecció de Luis Gasull, que representa un increment considerable dels fons de la col·lecció de mol·luscs de les Balears. Al marge de l'aspecte quantitatiu, la importància de la col·lecció es manifesta en els estudis taxonòmics i corològics efectuats per l'autor sobre la base d'aquest material, que inclou 22 lots d'espècimens tipus. També hi trobem mostres procedents de la col·lecció de Miquel Bech (ingressada al Museu l'any 2009) i de les recol·leccions realitzades per Oleguer Escolà entre 1970 i 1980. Durant els últims anys s'han efectuat aportacions valuoses per part de col·laboradors del Museu i especialistes com Cristian Altaba o Wolfgang Graack, que inclouen nous exemplars tipus.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia, Gastropoda (strength)
Noms comuns bivalves d'aigua dolça, cargols continentals, gastròpodes continentals, llimacs, mol·luscs continentals
Abast geoespacial Illes Balears
Recol·lectors Adrover, Rafael
Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Altaba, Cristian R.
Bech i Taberner, Miquel
Bofill i Poch, Artur
Cardona Orfila
Escolà Boada, Oleguer
Escoté, Salvador
Español Coll, Francesc
Ferrer Bravo, Marià
Font i Quer, Pius
Garcias, Ll.
Gasull Martínez, Luís
Goñi
Graack, Wolfgang
Gros, Enric
Maluquer, Josep
Mercadal, B.
Muntaner, A.
Novellas Bofill, Santiago
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 36 lots d'espècimens tipus, 3875 lots, 71900 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Identificació a nivell d'espècie per a la majoria dels lots (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus); gairebé completa pel que fa a la col·lecció Gasull.
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Tots els lots de les col·leccions Gasull i Bech incorporen etiquetes impreses en Tyvek. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 09-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs continentals
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Bofill, A. & Aguilar-Amat, J.B. d', 1924. Malacologia de les Illes Pitiuses. Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, 10(3): 1-71.

Gasull, L. & Adrover, R., 1966. Fauna malacológica y mastológica del yacimiento cuaternario de Es Bufador. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 12: 141-148.

Gasull, L., 1963. Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 3-80.

Gasull, L., 1963. Descripción de unas nuevas formas del género Helicella (Xeroplexa) de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 83-92.

Gasull, L., 1964. Las Helicella (Xeroplexa) de Baleares, Gasteropoda, Pulmonata. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 10: 3-67 + 9 láms.

Gasull, L., 1965. Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 11: 8-161.

Gasull, L., 1969. Adiciones y rectificaciones a la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de las Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 15: 59-72 + 1 lám.

Gasull, L., 1971. Casos teratológicos en los Helícidos de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 16: 19-22.

Gasull, L., 1977. Presencia de la Helicella Cernuella (Microxeromagna) vestita (Rambur) (Mollusc. Pulm.) en la isla de Mallorca. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 22: 179-182.

Gasull, L., 1979. Micropulmonados terrestres de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 23: 7-23.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Martínez-Ortí, A. & Uribe, F., 2008. Los ejemplares tipo de las colecciones malacológicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del Museu Valencià d'Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6: 1-156.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.