Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de Grans Blocs

Nom Col·lecció de Grans Blocs
Descripció Va començar l’any 1905 per iniciativa de Norbert Font i Sagué (1873–1910). Estava formada per 133 grans blocs de roca instal·lats al parc de la Ciutadella, a l’exterior del Museu Martorell. Els exemplars provenien de les pedreres més importants de Catalunya. Hi estaven representades diferents roques: calcàries i pòrfirs predominaven, i també hi havia marbres, basalts, guixos, granits, pissarres, etc. La col·lecció es va destruir l’any 1929, però el Museu de Geologia conserva una mostra reduïda de cada exemplar (155 exemplars). Durant la dècada de 1940, la col·lecció es va reconstruir amb 32 blocs gràcies a la intervenció d’alguns naturalistes catalans. L’any 2003, el Departament d’Arquitectura, Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona es va encarregar de la restauració de la col·lecció i la renovació dels rètols explicatius. La col·lecció que s’exposa actualment està formada per 33 blocs de roques de grans dimensions adossats a la façana principal del Museu, a més de diverses columnes prismàtiques de basalt, situades als laterals del vestíbul exterior, tal com estaven originalment.
Tipus de col·lecció Geological
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Cultural
Estat de desenvolupament Closed
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de petrologia
Persones associades Yael Díaz-Acha (Conservadora),
Materials relacionats http://tmgb.museucienciesjournals.cat/volum-10-2001-tmgb/el-mamut-y-la-coleccion-petrologica-de-grandes-bloques-del-parque-de-la-ciudadela-barcelona-espana/