Guia de fons i col·leccions


Arxiu històric de l'Institut Botànic de Barcelona

Nom Arxiu històric de l'Institut Botànic de Barcelona
Citeu com AIBB
Descripció L'arxiu va ser creat junt amb la biblioteca de l'Institut pel botànic Pius Font Quer. Conté el conjunt de documents produïts i rebuts pels botànics que van formar part dels organismes: Junta de Ciències Naturals, 1906-1935, antics documents del Departament de Botànica del Museu Martorell, i de l'Institut Botànic de Barcelona, 1936-1994.

Aplega també els fons de documents privats de diferents botànics que van quedar vinculats amb l'Institut amb la cessió de les seves col.leccions d'herbaris o bé per l'activitat botànica que van realitzar relacionada amb el Museu: Antoni Cebrià Costa, 1884; Ramon de Bolós Saderra, 1870-1886; Estanislau Vayreda Vila, 1871-1898; Ramon Masferrer Arquimbau, 1873-1882; Frederic Trémols Borrell, 1905-1918; Joan Cadevall Diars, 1882-1920; Carlos Pau Español, 1895-1937 i José Cuatrecasas Arumí, 1921-1994.

L'arxiu es compon majoritàriament de correspondència científica, estudis botànics i publicacions especialitzades. Conté a més una important col.lecció de fotografies de les campanyes botàniques de Pius Font i Quer al nord del Marroc, 1928-1932 i una altra sobre les exploracions botàniques que el botànic José Cuatrecasas va realitzar per Espanya,1927-1938.
Regnes Plantae
Recol·lectors Bolòs Capdevila, Oriol de
Bolòs Saderra, Ramon de
Bolòs Vayreda, Antoni de
Cadevall Diars, Joan
Cebrià-Costa Cuixart, Antoni
Cuatrecasas Arumí, José
Font Quer, Pius
Masferrer Arquimbau, Ramon
Pau Español, Carlos
Trémols Borrell, Frederic
Vayreda Vila, Estanislau
Tipus de col·lecció Archival, Texts, Visual
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Repository
Període de formació 1870-1994
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 35 metres lineals
Classe d'objectes documents d'arxiu, fotografies
Institució Institut Botànic de Barcelona - Arxiu històric
Subcol·leccions Fons de l'Institut Botànic de Barcelona, 1935-1994
Fons de la Junta de Ciències Naturals (IBB), 1905-1936
Fons documental Carlos Pau Español
Fons documental Joan Cadevall Diars
Fons documental José Cuatrecasas Arumí
Persones associades Karina Barros (Bibliotecària de l'IBB), Trini Prunera (Arxivera),
Accés als ítems Quadre d'organització de Fons
Materials relacionats Prunera, T.; Barros, K.; Meléndez, A. 2012. El archivo del Instituto Botánico de Barcelona. Revista "Enredadera", Boletín Electrónico Red de Bibliotecas CSIC. Marzo, 2012. http://bibliotecas.csic.es/web/enredadera/botanico-barcelona

Prunera, T.; Ibáñez, N. 2011. Notícies i novetats de l'Institut Botànic de Barcelona. Collectanea Botánica, 30: 109-110. http://collectaneabotanica.revistas.csic.es/index.php/collectaneabotanica/article/view/192/