Guia de fons i col·leccions


Alinyà, campanya de la vall d'

Nom Alinyà, campanya de la vall d'
Descripció Campanya interdisciplinària coordinada per la Institució Catalana d'Història natural i patrocinada per la Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). L'objectiu era adquirir coneixement sobre els sistemes naturals de la vall d'Alinyà, Solsonès, per aplicar-lo a la redacció d'un pla de gestió del territori. La FtiP va adquirir recentment la propietat d'una part molt important de la vall per la qual cosa dóna importància a disposar d'instruments de seguiment per detectar canvis.
Els resultats es publicaran en un volum de la revista Treballs de la ICHN.
La secció de malacologia del museu estava al càrrec d'estudiar la fauna de mol·luscs de la vall.
Procedència Ingrés per recol·lecció per part dels col·laboradors: Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot i Albert Orozco. La coordinació per part de Francesc Uribe, conservador del departament
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Agriolimacidae, Arionidae (strength), Azecidae, Chondrinidae (strength), Clausiliidae, Cochlicopidae, Cochlostomatidae, Enidae, Euconulidae, Ferussaciidae, Gastrodontidae, Helicidae, Helicodontidae (strength), Hygromiidae (strength), Lauriidae, Limacidae, Lymnaeidae, Oxychilidae, Patulidae, Planorbidae, Pomatiidae (strength), Pristilomatidae, Punctidae, Pupillidae, Pyramidulidae, Sphaeriidae, Subulinidae, Succineidae, Testacellidae, Valloniidae, Vertiginidae, Vitrinidae
Noms comuns Cargol
Abast geoespacial vall d'Alinyà, municipi de Fígols i Alinyà, Solsonès. UTM 31T: Xmin 361000, Xmax 379000; Ymin 4667000, Ymax 4679000
Recol·lectors Bros, Vicenç
Cadevall, Jordi
Hernández, Elisabeth
Nebot, Jordi
Orozco, Albert
Uribe, Francesc
Tipus de col·lecció Observations, Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Environmental
Període de formació La primera prospecció es va realitzar el dia 08/04/2000 fins a l'última del dia 19/05/2001
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 231 observacions
Estat de documentació Informatitzat al 100%
Classe d'objectes conquilles, anmals sencers
Mètode de preservació Dried, Fluid-preserved
Estat de conservació de McGinley Nivell 7
-no trad- 10-06-2010 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Documentació al directori F:\Historic_departament\Recerca_historic\Alinya_Malacofauna

Francesc Uribe, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot, Albert Orozco, Vicenç Bros, and Jordi Cadevall. Variación del tamaño de la concha en tres especies de caracoles terrestres (Chondrinidae, Hygromiidae) respecto al gradiente altitudinal en los Pirineos. Iberus 25 (2):63-71, 2007.

J. Cadevall, E. Hernández, J. Nebot, A. Orozco, F. Uribe, and V. Bros. Influència de l'altitud en la riquesa d'espècies de mol·luscs: variacions a la vall d'Alinyà, Alt Urgell, LLeida. Arxius de Miscel·lània Zoològica 1:18-46, 2003.

Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot, Albert Orozco, and Francesc Uribe. Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d'Alinyà: informació bàsica per a la conservació i la gestió de l'àrea. In: Els sistemes naturals de la vall d'Alinyà, edited by J. Germain, Barcelona:Institució Catalana d'Història Natural, 2004, p. 343-366.