Guia de fons i col·leccions


Espermoteca d'umbel·líferes

Nom Espermoteca d'umbel·líferes
Citeu com BC-Espermoteca
Descripció L’espermoteca és una col·lecció de fruits amb finalitats taxonòmiques. Els fruits es fan servir per identificar tàxons mitjançant comparació morfològica. A diferència dels bancs de germoplasma, on les llavors es mantenen fèrtils, aquests reben un tractament de fred (en congeladors) per evitar l’aparició de fongs o paràsits, de manera que les llavors perden la viabilitat. Després es mantenen a les instal·lacions de l’herbari a temperatura i humitats constants.

A l’Institut Botànic de Barcelona es conserva una col·lecció de fruits d’umbel·líferes amb 510 exemplars. Ha estat donada recentment a l’herbari per Samuel Pyke. Està completament informatitzada i inclou llavors de 227 tàxons recol·lectades bàsicament a Espanya, el Marroc i el Regne Unit.
Regnes Plantae
Abast taxonòmic Umbelliferae
Abast geoespacial Espanya, Estats Units, França, Marroc, Regne Unit
Recol·lectors Montserrat Martí, Josep Maria
Pyke, Samuel
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Stage
Període de formació 1986-2011
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 510 espècimens
Estat de documentació El 100% de la col·lecció està informatitzada.
Classe d'objectes llavors
Mètode de preservació No Treatment