Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de llimacs terrestres de Catalunya

Nom Col·lecció de llimacs terrestres de Catalunya
Nom alternatiu MCNB. Col. llimacs terrestres Catalunya
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de llimacs terrestres de Catalunya
MCNB. Col. llimacs terrestres Catalunya
Descripció Col·lecció formada per animals sencers preservats en alcohol etílic de 70º (86% dels lots) i conquilles en sec. Consta d'uns 735 espècimens agrupats en 357 lots. La cobertura taxonòmica s'estén a les famílies Agriolimacidae, Arionidae, Limacidae, Milacidae i Testacellidae (l'última aplega la majoria del material en sec de la col·lecció). Les mostres procedeixen de les quatre províncies catalanes, amb una alta proporció de fauna del Pirineu de Lleida.
Els lots més antics (conquilles en sec) pertanyen a les col·leccions històriques del Museu com ara les de Francesc Martorell i Peña, Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Alejandro Torres, entre d'altres. Les col·leccions ingressades posteriorment inclouen material en sec (col·lecció de Miquel Bech) i en líquid (mostres recol·lectades per Oleguer Escolà i col·laboradors). El material més recent en líquid prové de diferents campanyes de recol·lecció i projectes de recerca desenvolupats per l'actual Secció de Malacologia del Museu.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Al voltant del 50% dels lots pendent de determinació. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF.
Procedència Les primeres mostres pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Altres col·leccions històriques que aporten conquilles de llimacs són les d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Alejandro Torres. Cal esmentar també les aportacions de col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Ascensi Codina, Carme Gelabert, Carmen Giménez, J. Maluquer i d’altres).
Posteriorment hi trobem les conquilles de la col·lecció de Miquel Bech, donada al Museu el 2009, així com els llimacs en líquid recol·lectats per Oleguer Escolà i col·laboradors, molts d'ells procedents de cavitats.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe. Al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens; en el camp de la recerca hi destaquen els estudis sobre biodiversitat, ecologia i conservació (campanyes malacològiques de la vall d'Alinyà, les Planes de Son i la Mata de València, i BioBosc) amb la participació dels malacòlegs Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot i Albert Orozco. Aquests estudis han aportat les mostres més recents de llimacs en líquid, que representen, alhora, un increment notable dels fons de la col·lecció.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Agriolimacidae, Arionidae, Limacidae, Milacidae, Testacellidae
Noms comuns llimacs
Abast geoespacial Catalunya, Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (strength), Pirineu de Lleida (strength), Planes de Son i Mata de València (strength), Vall d'Alinyà (strength)
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Auroux Poblador, Lluís
Bech i Taberner, Miquel
Bley, J.
Bofill i Poch, Artur
Bros Caton, Vicenç
Cadevall Solé, Jordi
Castillejo, José
Cazurro, Manuel
Codina i Ferrer, Ascensi
Comas Navarro, Jordi
Escolà Boada, Oleguer
Fernández, Guillem
G.I.E.M.
Gasull Martínez, Luis
Gelabert, Carme
Giménez, Carmen
Hernández Rojo, Elisabeth
Julià, Lluís
Maluquer, J.
Meseguer, Agustí
Nebot Obón, Jordi
Olmo Vidal, Josep Maria
Orozco Sanchís, Albert
Picañol, Carme
Pérez De Gregorio, Josep Joaquim
Serrano, Gustau
Uribe Porta, Francesc
[Altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 357 lots, 735 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització a Museum Plus). Al voltant del 50% dels lots pendent de determinació.
Classe d'objectes animals sencers, conquilles
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Mostres en líquid preservades en alcohol etílic de 70º. Millora de les condicions de conservació originals (canvi de contenidors, reposició del preservant i reubicació de les mostres). Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 06-11-2014 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de llimacs terrestres
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bros, V., Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe. F., 2004. Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d'Alinyà: informació bàsica per a la conservació i la gestió de l'àrea. In: Els sistemes naturals de la vall d'Alinyà, edited by J. Germain, Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural, p. 343-366.

Bros, V., Cadevall, J., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe. F., 2009. El grau de maduresa del bosc d'alta muntanya i la fauna malacològica associada. In: VIII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Espot (Pallars Sobirà), 14-16 d'octubre de 2009: 113-121.

Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A., Uribe. F. & Bros, V., 2003. Influència de l'altitud en la riquesa d'espècies de mol·luscs: variacions a la vall d'Alinyà, Alt Urgell, Lleida. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 1: 18-45.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.