Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de porífers

Nom Col·lecció de porífers
Citeu com MCNB. Col. porífers
Descripció Col·lecció integrada per esquelets d'invertebrat, organismes sencers (preservats en sec i en alcohol etílic de 70º) i preparacions microscòpiques. Consta de 300 lots i uns 350 exemplars. 217 d'aquests lots corresponen a fauna d'aigua dolça i la resta a fauna marina. Àmplia cobertura taxonòmica, amb representants de diferents classes i ordres. Quantitativament destaca la família Spongillidae, a la que pertanyen els exemplars d'aigua dolça (incloses 81 preparacions microscòpiques). L'origen geogràfic s'estén principalment al Mediterrani occidental, amb mostres puntuals procedents de l'Antàrtida, Sud-est asiàtic, Antilles i Sud-amèrica. Gairebé tots els lots d'aigua dolça provenen d'Espanya.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Deu lots s'exhibeixen a l'actual exposició permanent del Museu Blau.
Procedència Els fons històrics provenen fonamentalment de l'antiga Secció Oceanogràfica del Museu, organitzada a principis de 1917 per Josep Maluquer, i que inclou porífers en líquid procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols i de la Estación de Biología Marina de Santander. La col·lecció compta, a més, amb mostres en sec provinents d'algunes col·leccions històriques, com la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i la de Ramon de Bolòs i Saderra. Posteriorment ingressen a la col·lecció del Museu un conjunt de mostres preservades en líquid, donades per Maria Antònia Bibiloni, investigadora de la Universitat de Barcelona. La col·lecció d'esponges d'aigua dolça fou donada al Museu en 2015 per Anna Traveset, investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA). El gruix d'aquesta col·lecció constitueix el material d'estudi en que es basa la seva tesi de Llicenciatura, dirigida per Ramon Margalef (Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, 1985), i que inclou mostres procedents de la col·lecció de la pròpia autora, així com donacions de Víctor Montserrat, Ignasi Olivella i el departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe. Al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Una selecció de la fauna de porífers ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu des de la creació de l'antiga Secció Oceanogràfica, abans esmentada. Actualment s'exhibeixen deu lots a l'exposició permanent "Planeta Vida" del Museu Blau.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Porifera, Spongillidae (strength)
Noms comuns esponges
Abast geoespacial Antàrtida, Catalunya (strength), Cuba, Espanya (strength), Filipines, Golf de Nàpols, Illes Balears, Mediterrani occidental, Santander
Recol·lectors Berrocal, Marta
Bibiloni, Maria Antònia
Omedes Regàs, Anna
Uribe Porta, Francesc
Uriz, Iosune
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1917-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 300 lots, 350 espècimens, 81 prep. microscòpiques
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Al voltant del 50% dels lots pendent de determinació.
Classe d'objectes animals sencers, esquelets d'invertebrat, preparacions microscòpiques
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment, Slide mount
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Mostres en líquid preservades en alcohol etílic de 70º. Preparacions microscòpiques. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 27-01-2016 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Subcol·leccions Col·lecció d'esponges d'aigua dolça d'Anna Traveset
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB General Zoology GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9127, 2014-10-14)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats MALUQUER, Josep (1917). Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

TRAVESET, Anna (1985). Contribució al coneixement de les esponges d'aigua dolça a la Península Ibèrica. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia. 87 p.

TRAVESET, Anna (1986). Clave de identificación de las esponjas de agua dulce de la Península Ibérica. In: Claves de identificación de la flora y fauna de las aguas continentales de la Península Ibérica, 2. Barcelona: Asociación Española de Limnología. 25 p.