Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs de Cuba

Nom Col·lecció de mol·luscs de Cuba
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs Cuba
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs de Cuba
MCNB. Col. mol·luscs Cuba
Descripció Col·lecció de mol·luscs procedents de l'illa de Cuba, formada per conquilles preservades en sec. Consta d'uns 13600 exemplars agrupats en 2480 lots. La col·lecció inclou fauna continental i marina, corresponent principalment als gastròpodes i els bivalves; els poliplacòfors i cefalòpodes estan representats per quatre i dos lots, respectivament. Àmplia cobertura taxonòmica per als gastròpodes i bivalves.
La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). També hi trobem mostres donades al Museu per Adolfo de Reynoso i posteriorment per Marià Ferrer Bravo. Les aportacions més recents, de caràcter puntual, procedeixen de la col·lecció de mol·luscs marins de Joan Rosal i Sagalés, ingressada al Museu l'any 2000.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció (actualment minoritària) poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF.
Un dels aspectes interessants pel que fa a la fauna continental és l'elevada proporció d'endemismes, amb espècies exclussives de l'illa, vàries de les quals estan representades a la col·lecció. Una mostra de mol·luscs de Cuba ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu, incloent-hi una àmplia sèrie d'exemplars del gènere Polymita per a il·lustrar el concepte de polimorfisme. Una cinquantena d'espècimens s'exhibeixen actualment al Museu Blau.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mol·luscs de Cuba. A aquestes s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931), i Institut Jaume Balmes (1936). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou aportacions de José María Salvañá i Rafael Resalt. També hi trobem els mol·luscs terrestres recol·lectats i donats al Museu per Marià Ferrer Bravo el 1932, així com aportacions puntuals de Ramon de Bolòs i Alejandro Torres Mínguez. Pel que fa a la fauna marina, s'han localitzat algunes mostres donades per Adolfo de Reynoso.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals. Les mostres més recents, de caràcter puntual, procedeixen de la col·lecció de mol·luscs marins de Joan Rosal i Sagalés, ingressada al Museu l'any 2000.
Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Polyplacophora
Noms comuns bivalves, cargols, cefalòpodes, gastròpodes, mol·luscs, poliplacòfors
Abast geoespacial Bahía Honda, Baracoa, Baraguá, Batabanó, Cabo Cruz, Cayo Hueso, Cojímar, Cuba, Cárdenas, El Yunque, Guanabacoa, Guantánamo, Isla de Pinos, La Habana, Lomas de Camoa, Maisí, Manzanillo, Matanzas, Pasacaballos, Pinar del Río, Playa de la Chorrera, Playa del Chivo, Punta Hicacos, San Antonio de los Baños, Santa Cruz del Norte, Santiago de Cuba, Varadero
Recol·lectors Ferrer Bravo, Marià
Ribero, Antonio
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 13600 espècimens, 2480 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de les etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, valves
Mètode de preservació No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 30-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Subcol·leccions Col·lecció de mol·luscs continentals de Cuba
Col·lecció de mol·luscs marins de Cuba
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.