Guia de fons i col·leccions


Calicials Exsiccatae

Nom Calicials Exsiccatae
Citeu com BC-Lichen-Caliciales
Descripció Leif Tibell, de la Universitat d’Uppsala, va fer una sèrie d’exsiccates que va repartir per diversos herbaris de tot el món. Com que es tracta d’una col·lecció tancada i ben documentada (Publications from the Herbarium University of Uppsala, Sweden 1: 1-25, 2: 26-50, 3:51-75, 4:76-100, 5:101-125; Thunbergia 6: 126-150, 7:151-175, 8: 176-200, 9:201-225, 10:226-250), es va optar per conservar-la de forma independent i es troba totalment informatitzada. Aquesta col·lecció inclou 199 mostres, entre les quals es destaquen 14 tipus i sis combinacions noves.
Regnes Fungi
Abast taxonòmic Coniocybaceae, Microcaliciaceae
Abast geoespacial Tot el món
Recol·lectors Tibell, Leif
Titov, Alexander N.
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1900-1995
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 199 espècimens
Estat de documentació El 100% de la col·lecció està informatitzada.
Mètode de preservació Dried and pressed