Guia de fons i col·leccions


Herbari de l'Institut Botànic de Barcelona

Nom Herbari de l'Institut Botànic de Barcelona
Citeu com BC
Descripció L'herbari de l'Institut Botànic de Barcelona, conegut internacionalment amb l'acrònim BC, està especialitzat en la flora de la regió mediterrània occidental. Conté també plantes d’altres regions d'Europa i Àfrica, de Sudamèrica i d'altres lloc del món. És la col·lecció de plantes més important de Catalunya i la segona d’Espanya, amb uns 800.000 exemplars. Esta separada en 4 seccions:
- l’herbari general
- els herbaris històrics, amb exemplars recol·lectats des del segle XVII a principis del XX
- els herbaris de criptògames
- altres col·leccions separades per la seva procedència o tipologia.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Tot el món
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació Segle XVII -
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 800000 espècimens
Estat de documentació Hi ha informatitzats 83.877 espècimens de 15 col·leccions diferents.
Classe d'objectes llavors, plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed