Guia de fons i col·leccions


Herbari Bernades

Nom Herbari Bernades
Citeu com BC-Bernades
Descripció Herbari de Miquel Bernades i Mainader (1708-1771) i el seu fill Miquel Bernades i Clarís (1750-1801) cedit per la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona l’any 1925. Conté 814 plecs de plantes principalment dels voltants de Madrid i de la Cerdanya i les seves etiquetes encara conserven descripcions pre-linneanes.

Durant els anys 2001-2006 va ser estudiat per Neus Ibáñez en la seva tesi doctoral.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Illes Balears, Jardins botànics europeus, Península Ibèrica
Recol·lectors Bernades Clarís, Miquel
Bernades Mainader, Miquel
Neé, Luis
Pavón, José
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació 1740-1791
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 814 espècimens
Estat de documentació El 100% de la col·lecció està informatitzada.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed
Institució Institut Botànic de Barcelona - Herbari
Col·lecció mare Herbari de l'Institut Botànic de Barcelona
Persones associades Neus Ibáñez (Conservadora),
Materials relacionats Ibáñez, N. (2006). "Estudis sobre cinc herbaris de l'Institut Botànic de Barcelona". Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona. http://hdl.handle.net/10261/5807

Ibáñez, N., Soriano, I. & Montserrat, J. M. (2009). "L'herbari Bernades a l'Institut Botànic de Barcelona (BC)". Collect. Bot. (Barcelona) 28: 13-48. http://dx.doi.org/10.3989/collectbot.2008.v28.002