Guia de fons i col·leccions


Herbari d'algues

Nom Herbari d'algues
Citeu com BC-Algae
Descripció Aquest herbari inclou dos tipus de material: deshidratat i muntat com si fos un plec d’herbari i conservat en pots de vidre immergit en una solució de formol. A més de les recol·leccions de botànics de renom com E. Ballé, Font i Quer i Palau Ferrer, podem trobar la col·lecció d’algues, tant marines com continentals, de l’ecòleg Ramon Margalef (1919-2004). És important destacar, la nombrosa presència de material del botànic menorquí Rodríguez Femenías (1839-1905).
Regnes Plantae, Protista
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Estat de desenvolupament Active growth
Estat de documentació Encara està per informatitzar i estudiar.
Mètode de preservació Dried and pressed, Fluid-preserved