Other names

Marquès de Samà

Samà, Antoni de

Vilanova i la Geltrú [?] , ? - Vilanova i la Geltrú [?] , 1914
Field of activity: Malacologia
Main function: Donor

Bibliographical references

"Adquisició per compra d'exemplars per al Museu de Ciències Naturals: compra llibres i mol·luscs a A. De Samà" [document d'arxiu], Fons documental de la Junta de Ciències Naturals, Arxiu històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Id0469.

Search