Altres noms

Marquès de Samà

Samà, Antoni de

Vilanova i la Geltrú [?] , ? - Vilanova i la Geltrú [?] , 1914
Camp d'activitat: Malacologia

Vinculació amb el Museu

L'any 1914 el Museu adquirí la col·lecció de mol·luscs marins del Marqués de Samà, recol·lectats per ell mateix a les costes catalanes (del Garraf a Calafell, i en particular de Vilanova i la Geltrú). Concretament va ser adquirida al seu germà, Juan de Samà, juntament amb trenta-quatre volums del Journal de Conchyologie.

Referències bibliogràfiques

"Adquisició per compra d'exemplars per al Museu de Ciències Naturals: compra llibres i mol·luscs a A. De Samà" [document d'arxiu], Fons documental de la Junta de Ciències Naturals, Arxiu històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Id0469.

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.