Lithophilus khnzoriani

 

Hernando & Ribes, 1990. Lithophilus khnzoriani sp. n. (Coleoptera, Coccinellidae) de la fauna ibèrica. Misceŀlània Zoològica, 14: 81-84.

Types

Paratypes: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 73-2575 + MZB 73-2576 + MZB 73-2577 + MZB 73-2578 + MZB 73-2578 + MZB 73-2580 (“Frías de Albarracin, Teruel, Spain“, 6 specimens)

Current name

Tetrabrachys khnzoriani Hernando & Ribera, 1990

Coccidulinae. P. 572-575. In: Löbl, I. & Smetana, A. (ed.). Catalogue of Palaeartic Coleoptera. Vol. 4. Apollo Books. Stenstrup. 935 p.

Search

Tiles

 • Rhamna espanyoli

   

  Viñolas, 2001. Revisión del género Rhamna Peyerimhoff, 1913 (Coleoptera: Anobiidae). Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN-SCL, 11 (1999): 49-65.

 • Caenocara indica

   

  Español, 1977. Notas sobre Anóbidos. 74: Sobre Anobiidae de Ghana: el género Rhamna Peyerimhoff. 75: Contribución al conocimiento de las Caenocara Thomson euroasiáticas. 76: Avance al estudio de la sección Dorcatoma. Miscel·lania Zoologica, 4(1): 171-215.

 • Bythinella brevis persuturata

  Bofill, A., Haas, F. & Aguilar–Amat, J. B. d’, 1921. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. VI. Conques del Besòs, Ter, Fluvià, Muga i litorals intermitjes. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3 (Sèrie Zoològica 14): 837–1242.  [p. 1020 (p. 188 de la separata), lám. II, figs. 27–3].

 • Metallites anchoralifer

   

  Chevrolat, 1859. Description de dix coléoptères nouveaux d’Algérie. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée, (2) 11: 380-390.