Search

Tiles

 • Stemolophus nigripes

   

  Reitter,E., 1894 In: Hauser, F., 1894. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Trascaspien und Turkestan. Deutsche Entomologische Zeitschrift: 17-74

 • Amara (Amara) proxima

   

  Frivaldszky, 1877. Carabidae novae ex Hungaria. Természetrajzi Füzetek, Budapest, 1: 133-135.

 • Pupa tarraconensis

  Fagot, P., 1887–1888. Contribuciones a la fauna malacológica de Aragón. Catálogo razonado de los Moluscos del Valle del Éssera. Crónica Científica, 10–11: 345–484, 31–198. [p. 129].

   

 • Faronus guimjuani

   

  Dodero, 1918. Coléoptères endogés de la Catalogne. Première note. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 18 (5): 103-110.