Search

Tiles

 • Hadrobregmus bicolor

   

  Español, 1990. Nuevos datos sobre Anóbidos Ibéricos (Col. Anobiidae). Miscel·lania Zoologica, 12: 171-175.

 • Carabus (Mesocarabus) catenulatus secundariofilicatus

   

  Codina, 1921. Clarícies per a la Zoogeografia dels Carabus (Col. Carabinae) de Catalunya. Descripció de dugues formes noves. Un cas teratològic notable. Institució Catalana d’Història Natural. 2a sèrie-volum 1: 134-145 [1 pl.]

 • Pupa lilietensis

  Bofill, A., 1886. Contributions a la faune malacologique de la Catalogne. I. Bulletin de la Société Malacologique de France, 3: 151–164. [p.155]. 

   

 • Callimerus macer v. nesiota

   

  Corporaal, 1939. Studies in Callimerus and allied genera (Col.).Tijdschrift voor Entomologie, 82: 182-195 + pl. 1.