Guia de fons i col·leccions


Herbari Sennen

Nom Herbari Sennen
Citeu com BC-Sennen
Descripció L’herbari de Frère Sennen (Etienne Marcellin Granier-Blanc) (1861-1937) va ser comprat per l’Ajuntament de Barcelona a les Escoles Cristianes de la Bonanova (La Salle Bonanova) al 1949-1950. Sennen va repartir més de quatre-cents mil plecs a les principals institucions europees del seu temps. Els 10.309 números de les trenta sèries que formen la seva exsiccata "Plantes d'Espagne" es van preparar i editar entre 1907 i 1937.

L'herbari Sennen és molt important per interpretar les nombroses propostes de nomenclatura que va fer el seu autor. Inclou aproximadament uns 85.000 espècimens.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Europa
Recol·lectors Sennen, frère
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació Segles XIX-XX
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 85000 espècimens
Estat de documentació Només s'han informatitzat 430 exemplars, dels quals 250 estan digitalitzats a alta resolució.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed