Guia de fons i col·leccions


Herbari general

Nom Herbari general
Citeu com BC
Descripció És la col·lecció principal de l’Institut Botànic.

Conserva uns 300.000 exemplars recol·lectats per la majoria dels botànics que s’han interessat per la flora del nord-est peninsular. Un volum important va ser aplegat pel mateix Font i Quer i els seus col·laboradors al llarg de les campanyes desenvolupades a la Península Ibèrica i al Marroc. A l'herbari general es conserven també plantes de J.M.C. Arvet-Touvet, M. Bernades, A. de Bolòs, O. de Bolòs, R. Bolòs, C. Pau, R. Maire, E. Jahandiez, R. Margalef, R. Masferrer, P. Montserrat, F. Masclans, E. Batalla i J. Vigo, entre molts d'altres.

Es tracta d’una col·lecció en continu creixement gràcies sobretot a les recol·leccions portades a terme pel personal investigador de l’Institut, però també per l’activitat d’intercanvi i donacions que es manté amb altres herbaris d’arreu del món.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Mediterrània occidental
Recol·lectors Bolòs Capdevila, Oriol de
Bolòs Vayreda, Antoni de
Font Quer, Pius
Montserrat Recoder, Pedro
Vigo Bonada, Josep
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1800 - actualitat
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 300000 espècimens
Estat de documentació Es troba en procés d'informatització i digitalització dels plecs tipus. Actualment s'han informatitzat 51.200 exemplars, dels quals 1.516 estan digitalitzats a alta resolució.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed