Rhamna nigrita

 

Viñolas, 2001. Revisión del género Rhamna Peyerimhoff, 1913 (Coleoptera: Anobiidae). Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN-SCL, 11 (1999): 49-65.

Types

Paratypes: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2002-0009 + MZB 2002-0010 + MZB 2002-0011 (“n. Sonso, Masindi, Uganda”, 3 specimens)

Current name

Rhamna nigrita Viñolas, 2001

Search

Tiles

 • Geotrechus (Geotrechidius) seijasi

   

  Español, 1969. Los Geotrechus de la vertiente española de los Pirineos (Col. Trechidae). Proceedings of the 4th International Congress of Speleology in Yugoslavia (12–26 IX 1965): 87-91.

 • Carabus (Pagocarabus) wagae schmidi

   

  Breuning, 1973. Description d’une nouvelle sous-espèce du genre Carabus L. (Coleoptera Carabidae). Miscelánea Zoológica, 3 (3): 43.

 • Oxychilus (Ortizius) francescae

  Bech, M., 1996. Descripció d’Oxychilus (Ortizius) francescae sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata; Zonitidae) per a la malacofauna de Catalunya. Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, 3(3): 303-304. [fig. p. 304].

 • Pupa perlonga

  Bofill, A., 1890. Contributions a la faune malacologique de la Catalogne. II. Note sur les Pupa de la série du Pupa affinis. Bulletin de Société de Malacologie de France, 7: 251–266. [p. 257].