Geopselaphus espanoli

 

Besuchet, 1969. Geopselaphus d’Espagne nouveaux ou peu connus (Col. Pselaphidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 42 (1-2): 96-105.

Types

Paratype: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0471 (“Mas Ramé, Capsanes, Tarragona, Spain“, 1 specimen)

Current name

Geopselaphus espanoli Besuchet, 1969

Search

Tiles

 • Homapterus affinis

   

  Chevrolat, 1865. Descriptions de coléoptères d’Espagne, nouveaux ou peu connus. 1er mémoire, suite. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée, (2) 17: 347-352, 390-397.

 • Petalium (Fossanobium) baguenai

   

  Español, 1968. Notas sobre Anóbidos. 32: Anóbidos de los territorios españoles del golfo de Guinea. EOS, 43(3-4): 515-528.

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38, plate 5, figs. 4–6].

 • Pupa saltus

  Fagot, P., 1887–1888. Contribuciones a la fauna malacológica de Aragón. Catálogo razonado de los Moluscos del Valle del Éssera. Crónica Científica, 10–11: 345–484, 31–198. [p. 106].