Abromus zariquieyi doderoi

 

Español, 1945. Coleópteros nuevos o interesantes para la fauna íbero-balear. EOS. 21 (1): 83-105.

Types

Holotype: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0527 (“La Garriga, Barcelona, Spain“, 1 specimen)

Paratypes: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0528 + MZB 78-0529 (“, La Garriga, Barcelona, Spain“, 2 specimens)

Current name

Abromus zariquieyi Dodero, 1916

Löbl, I. & Smetana, A. (eds.), 2007. Catalogue of Palaeartic Coleoptera. Vol. 4. Apollo Books. Stenstrup. 935 p.

Search

Tiles

 • Amara (Amara) proxima

   

  Frivaldszky, 1877. Carabidae novae ex Hungaria. Természetrajzi Füzetek, Budapest, 1: 133-135.

 • Microtyphlus fideli

   

  Viñolas & Escolà, 1999. Microtyphlus fideli sp. n. de Anillina de la sima Latonero, Castellote, Teruel (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini). Misceŀlània Zoològica, 22 (2): 85-89.

 • Dipurena baukalion

  Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon J., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(Supl. 1): 1-64. [p. 15-19; figs. 15-16].

 • Carabus (Mesocarabus) catenulatus secundariofilicatus

   

  Codina, 1921. Clarícies per a la Zoogeografia dels Carabus (Col. Carabinae) de Catalunya. Descripció de dugues formes noves. Un cas teratològic notable. Institució Catalana d’Història Natural. 2a sèrie-volum 1: 134-145 [1 pl.]