Guia de fons i col·leccions


Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament de recerca

Nom Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Nom de les subunitats Departament de recerca
Tipus d'institució Research institute
Descripció La recerca científica és una part important de l'activitat del Museu de Ciències Naturals de Barcelona des dels seus orígens, amb l'objectiu d'estudiar i interpretar la diversitat de la vida i de les estructures geològiques que li donen suport, amb especial atenció als medis mediterranis.

En aquesta tasca, el Museu se centra tant en la recerca basada en les col·leccions com en l'estudi de les espècies en el seu medi natural i avalua les interaccions amb l'entorn i entre elles.
Adreça Passeig Picasso s/n
Codi postal 08003
Ciutat Barcelona
Estat/regió Catalunya
País Spain
Telèfon +34 93 256 22 00
Fax +34 93 310 49 99
Correu electrònic museuciencies@bcn.cat
Logo
Pàgina web http://w3.bcn.cat/V65/Home/V65XMLHomeLinkPl/0,4555,418159056_418903584_1,00.html