Guia de fons i col·leccions


Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'artròpodes

Nom Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Nom de les subunitats Departament d'artròpodes
Acrònim MCNB-MZB-ART
Tipus d'institució Museum
Descripció La col·lecció d'artròpodes és la més gran quantitativament i la més diversificada taxonòmicament del Museu (MCNB). Consta, aproximadament, d'1.500.000 exemplars, entre els quals es troben la majoria d'ordres de les diferents classes taxonòmiques que conformen el fílum artròpodes, en general, però els insectes són la classe que hi està més ben representada i, entre ells, els coleòpters, que constitueixen la col·lecció d'interès científic més destacat.

El primer material d'artròpodes reunit a l'MCNB forma part de col·leccions entomològiques del segle XIX, com la d'Artur Martorell o la de Daniel Müller. Aquestes col·leccions antigues, però, tenen incompletes les dades de recol·lecció, per la qual cosa són interessants des del punt de vista històric però no poden ser gaire utilitzades mitjançant els mètodes d'investigació actuals. La primera col·lecció amb rigor científic va ser la d'Ascensi Codina, en la qual destaquen els espècimens de coleòpters cicindèlids, d'arreu del món.

La col·lecció més nombrosa i més ben representada dels artròpodes és la de coleòpters (escarabats). La tasca recol·lectora i científica del Dr. Francesc Español, conservador i director del Museu (des dels anys trenta fins als anys vuitanta del segle passat), va deixar un llegat patrimonial de gran interès científic al Museu, amb un gran nombre de nous tàxons, de noves cites geogràfiques, de variacions pendents d'estudi, etc. i en general constitueix una col·lecció entomològica molt valuosa on els coleòpters són els protagonistes. La seva activitat, també educativa y de formació de nous entomòlegs, va donar fruit, de manera que la tasca de recerca entomològica ha estat continuada des d'aleshores pels deixebles i els tècnics actuals, cosa que es tradueix en una col·lecció molt activa i amb un ingrés important de nous espècimens per al fons de la col·lecció.

Entre els coleòpters cal destacar els grups taxonòmics que han estat més estudiats i recol·lectats, com els leiòdids de coves, els tenebriònids (escarabats negres) i els anòbids (corcs). A més, les cessions d'altres importants col·leccions d'investigadors o naturalistes sumen un gran valor a la col·lecció.

Un altre ordre d'insectes ben representat, sobretot pel que fa a la península Ibèrica, és el dels lepidòpters (papallones). Aquesta col·lecció, de papallones diürnes i nocturnes, s'ha creat amb aportacions molt diverses, però cal destacar la d'Ignasi de Sagarra, que també va ser conservador del Museu, i la de Lluís Domènech i Torres, nét de l'arquitecte autor de l'edifici del Castell dels Tres Dragons, seu del Museu.

Entre els artròpodes destaca per la singularitat que presenta la col·lecció d'espècimens tipus, atès que són espècimens únics, amb els quals s'han descrit nous tàxons. El volum aproximat d'aquesta col·lecció es de 13.000 espècimens típics, majoritàriament insectes coleòpters. Cal fer esment de la col·lecció de tipus de mossèn L. Navás, d'insectes neuropteroïdeus entre d'altres.
Adreça Pg. Picasso, s/n
Codi postal 08003
Ciutat Barcelona
Estat/regió Catalunya
País Spain
Telèfon +34 93 256 22 22
Fax +34 93 310 49 99
Correu electrònic museuciencies@bcn.cat
Logo
Pàgina web https://museuciencies.cat/area-cientifica/departaments-cientifics/artropodes/