Guia de fons i col·leccions


Liquenoteca General

Nom Liquenoteca General
Citeu com BC-Lichenotheca
Descripció La liquenoteca general consta, aproximadament, d’uns 1.500 exemplars, ordenats alfabèticament. El material es conserva deshidratat i dins de sobres enganxats en una cartolina i separats per espècies i països. Cal afegir-hi unes 700 mostres que resten pendents d’intercalar, fruit de diverses donacions, com les exsiccates de Suècia i material recol·lectat per Font i Quer, Palau Ferrer, X. Llimona, etc.
Regnes Fungi
Abast geoespacial Mediterrània occidental
Recol·lectors Font Quer, Pius
Kutak, Vaclav
Llenas, Manuel
Llimona Pagès, Xavier
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1840 - actualitat
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 3200 espècimens
Estat de documentació Es troba en procés d'informatització i actualment s'han informatitzat 1.155 exemplars.
Mètode de preservació Dried and pressed