Guia de fons i col·leccions


Col·lecció Gurrea

Nom Col·lecció Gurrea
Descripció La col·lecció d'Isidre Gurrea, registrada el 1995, consta d'uns 4.500 exemplars (essencialment invertebrats) procedents de Catalunya i la resta d'Espanya, però també de països tan diversos com Portugal, el Marroc, Turquia, Noruega, França, Bèlgica, Anglaterra, Gal·les i els Estats Units. Tot i que els equinoderms fòssils hi tenen un pes important, la col·lecció conté tot tipus d'invertebrats. També hi són representades totes les èpoques geològiques, des del Paleozoic fins al Pliocè.
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus No