Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs marins de les Illes Balears

Nom Col·lecció de mol·luscs marins de les Illes Balears
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs marins Balears
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs marins de les Illes Balears
MCNB. Col. mol·luscs marins Balears
Descripció Col·lecció de mol·luscs marins procedents de les Illes Balears, formada per conquilles en sec (99% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 64500 elements agrupats en 3300 lots. La col·lecció inclou representats de les classes Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Polyplacophora i Scaphopoda, amb domini de les dues primeres (98% dels lots, en conjunt). Les mostres preservades en líquid corresponen a cefalòpodes i gastròpodes. Àmplia cobertura taxonòmica per als gastròpodes i bivalves. L'abast geogràfic s'estén les illes principals (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera) així com a altres illes menors i illots de l'arxipèlag.
Una part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, i Baltasar Serradell, entre d'altres). Entre les aportacions més recents hi destaquen les col·leccions de Joan Rosal i Sagalés i Luis Gasull Martínez, aquesta última especialment rellevant tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu (al voltant del 65% dels lots de mol·luscs marins de les Balears).
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la col·lecció ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat significativa de fauna marina de les Balears. A aquelles s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925) i la col·lecció de Baltasar Serradell (1931). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou donacions de Eusebio Mas i José Moll, entre d'altres. Cal assenyalar també les aportacions efectuades per col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Marià Ferrer Bravo, Enric Gros, Josep Maluquer o Santiago Novellas). Els exemplars més antics preservats en líquid formen part dels fons de la Secció Oceanogràfica, organitzada a principis de 1917.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Entre les aportacions més recents destaca la col·lecció de Joan Rosal i Sagalés, ingressada l'any 2000, i especialment la col·lecció de Luis Gasull Martínez, ingressada l'any 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu. Aquesta última col·lecció ha enriquit de manera considerable els fons de fauna marina de les Balears, i actualment representa al voltant del 65% de tots els seus lots. Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Polyplacophora, Scaphopoda
Noms comuns bivalves marins, calamars, cargols marins, cefalòpodes, dents de mar, escafòpodes, gastròpodes marins, llebres de mar, llimacs de mar, mol·luscs marins, poliplacòfors, pops
Abast geoespacial Illes Balears
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Escoté, Salvador
Ferrer Bravo, Marià
Galiana, R.
Gasull Martínez, Luis
Gros, Enric
Laboratori Oceanogràfic de Balears
Mateu, G.
Mercadal, B.
Museu de Zoologia de Barcelona
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 3300 lots, 64500 espècimens
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Una part del material (col·leccions històriques) pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge. Alguns conjunts sencers, com per exemple les col·leccions de Luis Gasull i Joan Rosal, incorporen etiquetes impreses en Tyvek.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 26-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Col·lecció de mol·luscs marins del Mediterrani
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals marins de l'antiga Secció Oceanogràfica

Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Gasull, L. & Cuerda, J., 1974. Malacología del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 19: 155-175.

Maluquer, J., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Maluquer, J., 1918. Les seccions ictiològica i d'invertebrats marins en 1918. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 192-198.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.